14 มิถุนายน 2024

เกษตรโซไซตี้ , KasetSociety , ครบเครื่องเรื่องเกษตร

เกษตรโซไซตี้ , KasetSociety , ครบเครื่องเรื่องเกษตร

โครงการกำลังใจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร กิติยาภรนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

1 min read

 


โครงการกำลังใจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร กิติยาภรนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา        ได้จัดตั้งสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกทั้งเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เข้าเรียนรู้การตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรอุตสาหกรรมแบบ
4.0 ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจ เพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทย เนื่องด้วยทรงดำริว่า ทุกคนในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก็ต่อเมื่อรู้จักรักษาสิทธิของตน โดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น กระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนเคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งเมื่อกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนถึงที่สุดแล้ว ผู้ที่ได้รับผลทุกฝ่ายในสังคมก็น่าที่จะได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง แต่กระนั้นในบางครั้ง กลุ่มบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ หรือผู้ที่เป็นจำเลย กลับมิได้รับโอกาสเท่าที่ควร ในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวม ส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตดังที่ควร ทรงดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจ จะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาส และเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ และเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการกระทำผิด ซ้ำซ้อน และเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีส่วนที่จะช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วย

สืบเนื่องจากวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร กิติยาภรนเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินเปิดโครงการกำลังใจ ณ ทัณฑสถานเกษตร อุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา ทรงได้มีพระราชดำริให้จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ในโครงการกำลังใจเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา และเป็นไปตามพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ในการ“สืบสาน รักษา ต่อยอด”

โดยในส่วนของพื้นที่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเขาพริกตั้งอยู่ กรมการข้าว
ได้มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ ข้าวนครราชสีมาได้เข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำนา การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการแปรรูปข้าวต่างๆ ทำให้ผู้ต้องขังมีวิชาชีพเรื่องการเกษตร การทำนาที่ถูกต้องและเหมาะสมในปีที่ผ่านมาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ได้นำข้าวพันธุ์หอมใบเตย และพันธุ์ทับทิมชุมแพ มาปลูกในแปลงเรียนรู้ โดยผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่งทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา จะเก็บไว้เพื่อ ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกในปีถัดไป อีกทั้งผลผลิตที่เหลือจะมอบให้กับทางทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกนำไปใช้ ประโยชน์ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.